Геометрията на велосипеда е важен аспект от неговото устройство, на който си струва да бъде обърнато специално внимание - както от страна на любителите колоездачи, така и от професионалните велосипедисти. Познавайки геометрията на велосипеда, вие можете да направите информиран избор, след като сте наясно, че именно размерите имат важно значение по отношение на удобството, управлението и категоризирането на велосипеда. За да се уверите във важността на този фактор, който често бива оставен на заден план при покупката на нов велосипед, в следващите редове ще се опитаме възможно най-синтезирано и на достъпен език да представим геометрията на велосипеда, както и значението ѝ за ефективността и удоволствието от колоезденето.

Рамката като своеобразен “скелет” на велосипеда

Всеки, който е запознат с общото устройството на велосипеда, не би отрекъл, че именно геометрията на рамката е определяща за цялостното му движение. Всяка една част от велосипеда може да бъде подменена бързо и лесно - било то поради фабричен дефект, лично предпочитание и други - но не и “скелетът” на велосипеда, неговата рамка. От размерите на елементите на рамката зависи колко леко и удобно ще ви по бъде по време на езда. По този повод, добре е да насочим вниманието си върху неясните за непрофесионалистите графики и цифри, които обикновено се предоставят в сайта на търговеца и/или инструкциите към велосипеда. Именно там ще открием подробностите за геометрията на велосипеда, познанията за която, както стана ясно, би ни била от полза. Геометрия на велосипеда може да бъде разгледана в следните две големи категории и съответните подкатегории велосипеди:

Шосейни велосипеди:

-        Геометрии за Шосейни велосипеди;

-        Геометрии за Trekking велосипеди.

Планински велосипеди:

-        Геометрии на МТВ - Hardtail велосипеди;

-        Геометрии за МТВ - Suspension велосипеди.

Елементи на рамката

Подседаалищна тръба (seattube) обозначена с "B"

Инженери и дизайнери са наясно с определящата роля, която има т.нар. “seattube” или задната подседалищна тръба. Неслучйно тя е първият елемент, който се появява още на етап проектиране рамката на велосипеда. От нейната дължина зависи цялостната геометрия на рамката, а вариациите от форми, които предвижда дизайнерът, целят да отговорят максимално на предназначението на велосипеда. Ето защо задната подседалищна тръба е един от елементите с ключово значение при проектирането на велосипеда.

Хоризонтална горната тръба (top tube horizontal) обозначена с "G"

Това е другият важен елемент от рамката, чийто размер също има определящо значение за устройството и функционалността на велосипеда. От дължината на хоризонталната горна тръба зависи колко далеч от колоездача ще се намира кормилото. Следователно, дължината ще определи и степента ви на наклон по време на каране - колко изправен или колко приведен ще трябва да бъде колоездачът, докато кара колелото. Става ясно, че дължината на хоризонталната горна тръба оказва влияние в два важни аспекта - върху аеродинамиката и върху комфорта по време на езда.

Предна (челна) тръба (headtube) обозначена с "E"

Размерът на предната (челна) тръба има комплексно влияние върху геометрията на велосипеда. Предната тръба, в комбинация с останалите рамкови компоненти, има значение за стойката на колоездача, управляемостта и стабилността на велосипеда по време на път.

Долни тръби (Chainstay)

Така се наричат тръбите, които оформят долната част на задния триъгълник, свързващ предната част на рамката с оста на задното колело. Долните тръби, главно тяхната дължина, допринася за стабилността на велосипеда, а зависимост от неговото предназначение, долните тръби са с различни размери при различните категории велосипеди.

Горни тръби (Seatstay)

Това са тръбите, които се намират в горната част на задния триъгълник. Дизайнът при тях има определяща роля за степента на удобство на велосипеда. Те поглъщат една част от вибрациите, появяващи се по време на каране, а другата част се абсорбира от подседалищната тръба. Усилията на дизайнери и инженери във велоиндустрията са насочени към максимално редуциране на вибрациите. Проектирането на по-гъвкави и плоски горни тръби (seatstay) е важна стъпка към по-значително намаляване влиянието на вибрациите и осигуряване на стабилност по време на каране.

Долна тръба  (Downtube)

Част от рамката на велосипеда е и т.нар. долна тръба, която осъществява връзката между предната тръба (headtube) и т.нар. BB (Bottom bracket). Тази част на рамката се отличава с голяма здравина и якост, предвид напрежението, на което е подложена по време на активна работа на велосипеда и поради стратегическата си позиция в геометрията на велосипеда. Долната тръба веднъж е подложена на напрежение от педалирането и втори път: от управлението на предната част. Размерът ѝ се определя от дължината на предната тръба (headtube), подседалищната тръба (seattube) и хоризонталната горната тръба (top tube horizontal). Тенденцията в производството на велосипеди показва, че все повече производители залагат на уголемена долна тръба, с цел осигуряване по-голяма здравина на рамката като цяло.

Долната скоба (Bottom bracket - BB)

BB-то или долната скоба се определя като един от най-комплексните елементи от геометрията на велосипеда. Своеобразният кръстопът между долната (downtube), подседалищната (seattube) и долните тръби на задния триъгълник (chainstay) е частта, на която инженери и дизайнери обръщат голямо внимание. Става ясно, че долната скоба на велосипеда оказва най-голямо влияние върху цялостното поведение на колелото - фактор, който никак не е маловажен. В поведението на велосипеда се включват качества като чувствителност при завиване и стабилност, повлияна от разположението му при различните категории велосипеди.

Следващите няколко примера с различните категории велосипеди може би биха били от полза за по-лесното разбиране геометрията на велосипеда.

Рамка при шосейните и трекинг  (Trekking)  велосипеди


Велосипедите, предназначени за шосейно колоездене, се характеризират с рамка с по-дълга подседалищна тръба (seattube) и по-голям ъгъл на наклона - между 73° и 75°. По този начин се  осигурява познатата ни аеродинамична поза на колоездача. При шосейните велосипеди с по-голяма дължина е и предната тръба, с цел осигуряване на по-добра аеродинамика и удобна стойка на колоездача по време на дълги шосейни преходи. Долните тръби пък тук са с по-малка дължина, което осигурява на велосипеда по-компактна стойка и възможност за постигане на по-висока скорост за по-кратко време. Разположението на долната скоба при шосейните велосипеди следва да е с нисък център на тежестта, по тази причина тя е по-ниско, вследствие на което велосипедът е по-стабилен, когато преминава през прави и ненасечени участъци.

Трекинг (Trekking) велосипедите са с основно предназначение преходи на дълги разстояния, а някои модели разполагат и с възможност за пренос на известно количество багаж. При тях, освен комфортната езда, възможно е и наличието на багажник или калници. По този повод велосипедите от тази категория са с по-дълги долни тръби, благодарение на които се осигурява и достатъчно място за монтиране на багажник и/или калници.

Ъгълът на предната тръба (head tube angle) обозначена с "D" е част от геометрията на рамката, която не разгледахме по-горе, но ще споменем тук. Това е ъгълът, който се образува между предната (челна) тръба и кормилната тръба. Този ъгъл оказва влияние върху стабилността и ефикасното управление на велосипеда. Когато става въпрос за шосейно колоездене, този ъгъл е от значение за усещане поведението на велосипеда на пътя. Обикновено ъгълът на предната тръба е с наклон между 72° и 73° .

Рамка при Hardtail и Suspension планински велосипеди


Описаната по-горе рамка е абсолютно нефункционална, когато става въпрос за планинско колоездене. Докато на асфалтиран участък завоят може да бъде направен плавно и без много усилия, то за справяне с неравните планински участъци ни е необходима рамка, която предразполага конструкцията на велосипеда към бързо и точно завиване в нужната посока. Затова при планинските велосипеди подседалищната тръба (seattube) е скъсена, а наклонът е между 71° и 73° с цел осигуряване на по-добър контрол и устойчивост при завиване по екстремните планински трасета.

Разположението на долната скоба при планинските велосипеди е по-високо (без значение дали става въпрос за Hardtail или Full suspension планински велосипеди), следователно центърът на тежестта не е толкова нисък, както при шосейните велосипеди. Това осигурява по-голяма гъвкавост и възможност за бързо и точно завиване при остри завои и насечен терен.

И тук ъгълът на предната тръба има значение. За да отговори на екстремните предизвикателства, които предлагат неравните участъци, планинските велосипеди следва да осигуряват по-добра маневреност и устойчивост при остри завои и неравни повърхности. По този повод ъгълът на предната тръба обикновено е между 70° и 71°.

Запознайте се с геометрията на велосипеда, за да изпитате удоволствието от колоезденето

След като се запознахме подробно с геометрията на велосипеда, вече можем да направим бърз и информиран избор. Важно е да сте сигурни в това какво изживяване търсите - дали сте авантюрист с афинитет към екстремните спускания, покоряване на труднодостъпни планински участъци и дълги разходки сред природата, или пък сте любител на високите скорости и бихте искали да се наслаждавате на шосейни състезания и градско каране? Въз основа на личните си предпочитания и познавайки геометрията на велосипеда, можете да избирате между планински велосипеди, трекинг/туристически велосипеди, шосейни или градски велосипеди. Познаването геометрията на велосипеда може да ви осигури намирането на най-подходящия велосипед, чрез който да се насладите на удоволствието от колоезденето.